Expresní překlady Klášterec nad Ohří

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Klášterec nad Ohří

Expresní překlad Klášterec nad Ohří

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Klášterec nad Ohří.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Klášterec nad Ohří

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Klášterec nad Ohří bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Klášterec nad Ohří nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Klášterec nad Ohří: Abstrakt, Vědecké práce, Novinové články, Dopis, Email, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Životopisy, Firemní korespondence, Bakalářské práce

Právní překlady Klášterec nad Ohří: Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Žaloba, Odvolání, Smlouva, Občanské právo, Dokumenty

Technické překlady Klášterec nad Ohří: Prohlášení o shodě, Odborný text, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k použití, Příručka, Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Norma, Manuál

Prezentační překlady Klášterec nad Ohří: Knihy, Prezentace, PPC reklama, Tiskoviny, Reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Webové stránky, Průvodce, Katalog, Billboardy a plakáty

Ekonomické překlady Klášterec nad Ohří: Daňové formuláře, Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Klášterec nad Ohří: Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Norma, Společenská smlouva, Oddací list, Diplom, Apostila, Stanovy, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Rodný list, Plná moc, Živnostenský list, Odvolání, Revizní zpráva, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Certifikát, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad