Expresní překlady Kelč

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kelč

Expresní překlad Kelč

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kelč.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kelč

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kelč bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kelč nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kelč: Dokumenty, Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Obchodní právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky

Technické překlady Kelč: Prohlášení o shodě, Certifikát, Příručka, Odborný text, Manuál, Technologické postupy, Technická zpráva, Norma, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití

Prezentační překlady Kelč: Webové stránky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Letáky, Katalog, Prezentace, Inzertní a PR články, Reklama, Knihy

Ekonomické překlady Kelč: Audity projektů, Akcie, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Kelč: Životopisy, Diplomové práce, Abstrakt, Vědecké práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Videa, Dopis, Bakalářské práce, Email

Soudní překlady, úřední překlady Kelč: Vysvědčení, Živnostenský list, Revizní zpráva, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Plná moc, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Odvolání, Soudní žaloba, Oddací list, Průkaz totožnosti, Norma, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Rozsudek, Rodný list, Zakladatelská listina, Diplom, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad