Expresní překlady Kdyně

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kdyně

Expresní překlad Kdyně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kdyně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kdyně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kdyně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kdyně nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Kdyně: Notářský zápis, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Vysvědčení, Rozsudek, Společenská smlouva, Vysvědčení, Úmrtní list, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Oddací list, Diplom, Potvrzení o studiu, Certifikát, Živnostenský list, Plná moc, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti

Právní překlady Kdyně: Občanské právo, Obchodní právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba

Ekonomické překlady Kdyně: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy, Daňové formuláře, Akcie

Technické překlady Kdyně: Návod k použití, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technologické postupy, Příručka, Odborný text, Certifikát, Technická zpráva, Manuál, Norma

Prezentační překlady Kdyně: Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog, Webové stránky, Knihy, Reklama, Průvodce, Tiskoviny, Prezentace, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Kdyně: Videa, Firemní korespondence, Životopisy, Dopis, Novinové články, Email, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad