Expresní překlady Kašperské Hory

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kašperské Hory

Expresní překlad Kašperské Hory

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kašperské Hory.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kašperské Hory

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kašperské Hory bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kašperské Hory nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Kašperské Hory: Videa, Bakalářské práce, Email, Firemní korespondence, Vědecké práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Dopis, Novinové články, Abstrakt

Technické překlady Kašperské Hory: Norma, Odborný text, Certifikát, Manuál, Návod k obsluze, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva, Návod k použití, Technická zpráva

Ekonomické překlady Kašperské Hory: Dluhopisy, Akcie, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Audity projektů

Prezentační překlady Kašperské Hory: Prezentace, Průvodce, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Billboardy a plakáty, Letáky, Knihy, Reklama, Tiskoviny

Právní překlady Kašperské Hory: Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Odvolání, Žaloba

Soudní překlady, úřední překlady Kašperské Hory: Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Notářský zápis, Oddací list, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Revizní zpráva, Rodný list, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Norma, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Apostila, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Odvolání, Vysvědčení, Diplom

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad