Expresní překlady Kaplice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kaplice

Expresní překlad Kaplice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kaplice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kaplice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kaplice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kaplice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Kaplice: Videa, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Diplomové práce, Dopis, Firemní korespondence, Novinové články, Životopisy, Abstrakt, Vědecké práce, Email

Ekonomické překlady Kaplice: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Rozvahy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Kaplice: Rodný list, Úmrtní list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Odvolání, Apostila, Vysvědčení, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Stanovy, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Norma, Certifikát, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis

Právní překlady Kaplice: Obchodní právo, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Občanské právo, Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Odvolání

Technické překlady Kaplice: Návod k použití, Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Odborný text, Norma, Příručka, Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Technologické postupy

Prezentační překlady Kaplice: Webové stránky, Letáky, PPC reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Reklama, Průvodce, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, Prezentace

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad