Expresní překlady Kamenice nad Lipou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kamenice nad Lipou

Expresní překlad Kamenice nad Lipou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kamenice nad Lipou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kamenice nad Lipou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kamenice nad Lipou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kamenice nad Lipou nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Kamenice nad Lipou: Norma, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Revizní zpráva, Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Certifikát, Manuál

Právní překlady Kamenice nad Lipou: Dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Žaloba, Odvolání, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Kamenice nad Lipou: Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Akcie, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výroční zprávy

Prezentační překlady Kamenice nad Lipou: Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, Webové stránky, PPC reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Reklama, Prezentace, Katalog, Průvodce

Všeobecné překlady Kamenice nad Lipou: Firemní korespondence, Videa, Dopis, Email, Překlady webových stránek, Novinové články, Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Životopisy, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Kamenice nad Lipou: Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Apostila, Odvolání, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Oddací list, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Rodný list, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Živnostenský list, Diplom, Plná moc, Společenská smlouva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Norma, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Stanovy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad