Expresní překlady Jistebnice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jistebnice

Expresní překlad Jistebnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jistebnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jistebnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jistebnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jistebnice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Jistebnice: Daňové formuláře, Akcie, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Právní překlady Jistebnice: Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Dokumenty, Směrnice EU

Prezentační překlady Jistebnice: Průvodce, Knihy, Reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Webové stránky, Katalog, Letáky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Tiskoviny

Technické překlady Jistebnice: Revizní zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Technologické postupy, Norma, Odborný text, Příručka, Technická zpráva, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Certifikát

Všeobecné překlady Jistebnice: Vědecké práce, Videa, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Email, Novinové články, Dopis, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Jistebnice: Revizní zpráva, Rozsudek, Vysvědčení, Živnostenský list, Vysvědčení, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Diplom, Úmrtní list, Plná moc, Zakladatelská listina, Stanovy, Soudní žaloba, Oddací list, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Apostila, Notářský zápis, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad