Expresní překlady Jindřichův Hradec

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jindřichův Hradec

Expresní překlad Jindřichův Hradec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jindřichův Hradec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jindřichův Hradec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jindřichův Hradec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jindřichův Hradec nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Jindřichův Hradec: Průvodce, Webové stránky, Knihy, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Prezentace, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog

Právní překlady Jindřichův Hradec: Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Žaloba, Právní dokumenty

Technické překlady Jindřichův Hradec: Manuál, Certifikát, Návod k obsluze, Norma, Návod k použití, Příručka, Revizní zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Technická zpráva, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Jindřichův Hradec: Bakalářské práce, Videa, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Dopis, Abstrakt, Email, Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Jindřichův Hradec: Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Certifikát, Odvolání, Pracovní smlouva, Rodný list, Vysvědčení, Oddací list, Revizní zpráva, Stanovy, Soudní žaloba, Rozsudek, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Apostila, Norma, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku

Ekonomické překlady Jindřichův Hradec: Rozvahy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad