Expresní překlady Jilemnice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jilemnice

Expresní překlad Jilemnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jilemnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jilemnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jilemnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jilemnice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Jilemnice: Směrnice EU, Dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Technické překlady Jilemnice: Návod k obsluze, Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Norma, Návod k použití, Manuál, Příručka, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Jilemnice: Webové stránky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, Katalog, Průvodce, PPC reklama, Letáky, Reklama

Ekonomické překlady Jilemnice: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Akcie, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Jilemnice: Životopisy, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Novinové články, Abstrakt, Videa, Překlady webových stránek, Email, Dopis, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Jilemnice: Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Stanovy, Rodný list, Norma, Plná moc, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Vysvědčení, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Diplom, Zakladatelská listina, Odvolání, Soudní žaloba, Oddací list, Úmrtní list, Apostila

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad