Expresní překlady Jihlava

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jihlava

Expresní překlad Jihlava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jihlava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jihlava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jihlava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jihlava nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Jihlava: Billboardy a plakáty, Průvodce, Inzertní a PR články, PPC reklama, Reklama, Letáky, Katalog, Prezentace, Tiskoviny, Knihy, Webové stránky

Právní překlady Jihlava: Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty, Smlouva

Ekonomické překlady Jihlava: Účetní výkazy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky

Technické překlady Jihlava: Certifikát, Návod k použití, Manuál, Odborný text, Technologické postupy, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Příručka, Návod k obsluze, Norma

Soudní překlady, úřední překlady Jihlava: Notářský zápis, Diplom, Odvolání, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Vysvědčení, Společenská smlouva, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Apostila, Vysvědčení, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Oddací list, Pracovní smlouva, Stanovy

Všeobecné překlady Jihlava: Překlady webových stránek, Životopisy, Bakalářské práce, Abstrakt, Videa, Vědecké práce, Email, Firemní korespondence, Dopis, Novinové články, Diplomové práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad