Expresní překlady Jevíčko

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jevíčko

Expresní překlad Jevíčko

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jevíčko.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jevíčko

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jevíčko bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jevíčko nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Jevíčko: Odborný text, Norma, Příručka, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Manuál, Technologické postupy

Ekonomické překlady Jevíčko: Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Audity projektů, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Jevíčko: Dopis, Email, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Jevíčko: Společenská smlouva, Apostila, Pracovní smlouva, Oddací list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Diplom, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Plná moc, Certifikát, Odvolání, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Rozsudek

Prezentační překlady Jevíčko: Letáky, Katalog, Průvodce, Reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy, PPC reklama, Tiskoviny

Právní překlady Jevíčko: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad