Expresní překlady Jemnice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jemnice

Expresní překlad Jemnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jemnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jemnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jemnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jemnice nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Jemnice: Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Žaloba, Občanské právo

Technické překlady Jemnice: Prohlášení o shodě, Příručka, Norma, Technická zpráva, Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze, Manuál

Ekonomické překlady Jemnice: Audity projektů, Akcie, Rozvahy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Prezentační překlady Jemnice: Katalog, Průvodce, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Reklama, Prezentace, Tiskoviny, Letáky, Knihy, Webové stránky, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Jemnice: Email, Vědecké práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Dopis, Bakalářské práce, Životopisy, Videa, Firemní korespondence, Novinové články, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Jemnice: Notářský zápis, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Rozsudek, Oddací list, Apostila, Stanovy, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Certifikát, Soudní žaloba, Diplom, Živnostenský list, Norma, Společenská smlouva, Rodný list, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Plná moc, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad