Expresní překlady Janské Lázně

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Janské Lázně

Expresní překlad Janské Lázně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Janské Lázně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Janské Lázně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Janské Lázně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Janské Lázně nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Janské Lázně: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy

Technické překlady Janské Lázně: Návod k obsluze, Manuál, Příručka, Norma, Revizní zpráva, Návod k použití, Technická zpráva, Certifikát, Odborný text, Technologické postupy, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Janské Lázně: Prezentace, Knihy, Průvodce, PPC reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, Katalog

Všeobecné překlady Janské Lázně: Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Novinové články, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Email, Dopis, Překlady webových stránek, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Janské Lázně: Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Certifikát, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Rozsudek, Apostila, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Stanovy, Živnostenský list, Soudní žaloba, Diplom, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Plná moc

Právní překlady Janské Lázně: Směrnice EU, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Smlouva, Občanské právo

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad