Expresní překlady Janov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Janov

Expresní překlad Janov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Janov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Janov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Janov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Janov nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Janov: Technická zpráva, Návod k použití, Revizní zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze, Manuál, Certifikát, Norma, Příručka, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Janov: Prezentace, Letáky, PPC reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Knihy, Inzertní a PR články, Katalog, Webové stránky, Průvodce, Reklama

Ekonomické překlady Janov: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie

Právní překlady Janov: Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Smlouva, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo

Všeobecné překlady Janov: Novinové články, Firemní korespondence, Videa, Diplomové práce, Dopis, Životopisy, Vědecké práce, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Email

Soudní překlady, úřední překlady Janov: Plná moc, Stanovy, Norma, Pracovní smlouva, Oddací list, Apostila, Odvolání, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Rodný list, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Vysvědčení, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Úmrtní list, Rozsudek, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad