Expresní překlady Ivanovice na Hané

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ivanovice na Hané

Expresní překlad Ivanovice na Hané

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ivanovice na Hané.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ivanovice na Hané

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ivanovice na Hané bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ivanovice na Hané nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Ivanovice na Hané: Letáky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Tiskoviny, Katalog, Reklama, Průvodce, Prezentace, Webové stránky

Právní překlady Ivanovice na Hané: Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Občanské právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Odvolání

Technické překlady Ivanovice na Hané: Technická zpráva, Certifikát, Odborný text, Manuál, Revizní zpráva, Technologické postupy, Příručka, Návod k obsluze, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k použití

Všeobecné překlady Ivanovice na Hané: Novinové články, Videa, Dopis, Životopisy, Firemní korespondence, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Abstrakt, Email, Bakalářské práce

Ekonomické překlady Ivanovice na Hané: Rozvahy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Akcie, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Ivanovice na Hané: Norma, Vysvědčení, Revizní zpráva, Certifikát, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Rodný list, Plná moc, Apostila, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Diplom, Společenská smlouva, Živnostenský list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad