Expresní překlady Hustopeče

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hustopeče

Expresní překlad Hustopeče

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hustopeče.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hustopeče

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hustopeče bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hustopeče nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Hustopeče: Audity projektů, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie, Dluhopisy

Právní překlady Hustopeče: Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Dokumenty, Smlouva

Technické překlady Hustopeče: Technická zpráva, Návod k použití, Manuál, Příručka, Technologické postupy, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát, Revizní zpráva, Norma

Prezentační překlady Hustopeče: Inzertní a PR články, Prezentace, PPC reklama, Reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Webové stránky, Knihy, Tiskoviny, Letáky, Průvodce

Všeobecné překlady Hustopeče: Email, Firemní korespondence, Diplomové práce, Vědecké práce, Dopis, Abstrakt, Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Hustopeče: Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Oddací list, Apostila, Společenská smlouva, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Odvolání, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Diplom, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Rozsudek, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Soudní žaloba, Norma

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad