Expresní překlady Husinec

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Husinec

Expresní překlad Husinec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Husinec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Husinec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Husinec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Husinec nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Husinec: Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technologické postupy, Technická zpráva, Certifikát, Návod k použití, Odborný text, Norma, Prohlášení o shodě, Manuál, Příručka

Ekonomické překlady Husinec: Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní výkazy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Daňové formuláře

Právní překlady Husinec: Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní právo, Dokumenty, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Husinec: Letáky, Katalog, Průvodce, Billboardy a plakáty, Reklama, Knihy, Prezentace, Webové stránky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Husinec: Notářský zápis, Společenská smlouva, Oddací list, Soudní žaloba, Živnostenský list, Certifikát, Pracovní smlouva, Rodný list, Úmrtní list, Odvolání, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Rozsudek, Vysvědčení, Apostila, Norma, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Diplom

Všeobecné překlady Husinec: Firemní korespondence, Diplomové práce, Videa, Vědecké práce, Životopisy, Dopis, Abstrakt, Bakalářské práce, Email, Novinové články, Překlady webových stránek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad