Expresní překlady Humpolec

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Humpolec

Expresní překlad Humpolec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Humpolec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Humpolec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Humpolec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Humpolec nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Humpolec: Vědecké práce, Abstrakt, Diplomové práce, Novinové články, Videa, Email, Bakalářské práce, Životopisy, Dopis, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Ekonomické překlady Humpolec: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Akcie

Právní překlady Humpolec: Smluvní dokumentace, Žaloba, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Občanské právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání

Technické překlady Humpolec: Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Technologické postupy, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Norma, Certifikát, Manuál, Technická zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Humpolec: Živnostenský list, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Apostila, Rodný list, Průkaz totožnosti, Oddací list, Stanovy, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Vysvědčení, Diplom, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Rozsudek, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Soudní žaloba, Norma

Prezentační překlady Humpolec: Webové stránky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Reklama, Katalog, Letáky, Průvodce, Prezentace, Knihy, PPC reklama, Inzertní a PR články

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad