Expresní překlady Hulín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hulín

Expresní překlad Hulín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hulín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hulín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hulín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hulín nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Hulín: Certifikát, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Manuál, Prohlášení o shodě, Norma, Příručka, Odborný text, Návod k použití, Technologické postupy, Technická zpráva

Prezentační překlady Hulín: Billboardy a plakáty, Reklama, Katalog, Letáky, Knihy, Prezentace, PPC reklama, Průvodce, Tiskoviny, Webové stránky, Inzertní a PR články

Právní překlady Hulín: Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Občanské právo, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Hulín: Vědecké práce, Novinové články, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Diplomové práce, Životopisy, Videa, Email, Dopis, Překlady webových stránek, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Hulín: Diplom, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Rodný list, Norma, Rozsudek, Odvolání, Apostila, Certifikát, Plná moc, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Stanovy

Ekonomické překlady Hulín: Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad