Expresní překlady Hrotovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hrotovice

Expresní překlad Hrotovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hrotovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hrotovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hrotovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hrotovice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Hrotovice: Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Odvolání, Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Hrotovice: Účetní uzávěrky, Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Akcie, Výběrová řízení

Prezentační překlady Hrotovice: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Webové stránky, Průvodce, PPC reklama, Katalog, Prezentace, Knihy, Reklama, Letáky

Všeobecné překlady Hrotovice: Bakalářské práce, Firemní korespondence, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Videa, Novinové články, Email, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Hrotovice: Plná moc, Úmrtní list, Vysvědčení, Společenská smlouva, Apostila, Rozsudek, Vysvědčení, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Norma, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Živnostenský list, Certifikát, Rodný list, Soudní žaloba, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti

Technické překlady Hrotovice: Návod k obsluze, Norma, Certifikát, Návod k použití, Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Odborný text, Příručka, Revizní zpráva, Manuál

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad