Expresní překlady Hronov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hronov

Expresní překlad Hronov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hronov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hronov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hronov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hronov nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Hronov: Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie

Právní překlady Hronov: Odvolání, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Hronov: Stanovy, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Rodný list, Vysvědčení, Plná moc, Rozsudek, Apostila, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Pracovní smlouva, Odvolání, Živnostenský list, Notářský zápis, Diplom, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani

Technické překlady Hronov: Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva, Technologické postupy, Norma, Návod k použití, Příručka, Odborný text, Technická zpráva, Návod k obsluze, Manuál

Všeobecné překlady Hronov: Videa, Diplomové práce, Vědecké práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Email, Překlady webových stránek, Životopisy, Dopis, Novinové články, Abstrakt

Prezentační překlady Hronov: Tiskoviny, Knihy, Reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Průvodce, Webové stránky, Inzertní a PR články, Letáky, Katalog, PPC reklama

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad