Expresní překlady Hrob

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hrob

Expresní překlad Hrob

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hrob.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hrob

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hrob bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hrob nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Hrob: Příručka, Návod k obsluze, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k použití, Manuál, Certifikát, Norma, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy

Všeobecné překlady Hrob: Novinové články, Překlady webových stránek, Email, Firemní korespondence, Abstrakt, Diplomové práce, Videa, Dopis, Vědecké práce, Bakalářské práce, Životopisy

Právní překlady Hrob: Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Smlouva

Ekonomické překlady Hrob: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Audity projektů, Výroční zprávy, Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Hrob: Apostila, Živnostenský list, Rozsudek, Vysvědčení, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Diplom, Potvrzení o studiu, Norma, Oddací list, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Stanovy, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Vysvědčení, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Certifikát

Prezentační překlady Hrob: Průvodce, Letáky, Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama, Reklama

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad