Expresní překlady Hrádek nad Nisou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hrádek nad Nisou

Expresní překlad Hrádek nad Nisou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hrádek nad Nisou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hrádek nad Nisou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hrádek nad Nisou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hrádek nad Nisou nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Hrádek nad Nisou: Technologické postupy, Návod k použití, Technická zpráva, Odborný text, Norma, Manuál, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Prohlášení o shodě, Příručka

Prezentační překlady Hrádek nad Nisou: Tiskoviny, Webové stránky, Katalog, Prezentace, Průvodce, Inzertní a PR články, Reklama, Knihy, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Letáky

Ekonomické překlady Hrádek nad Nisou: Akcie, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Rozvahy

Právní překlady Hrádek nad Nisou: Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Smlouva

Všeobecné překlady Hrádek nad Nisou: Životopisy, Diplomové práce, Abstrakt, Vědecké práce, Firemní korespondence, Dopis, Novinové články, Videa, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Email

Soudní překlady, úřední překlady Hrádek nad Nisou: Soudní žaloba, Oddací list, Certifikát, Stanovy, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Plná moc, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Odvolání, Úmrtní list, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad