Expresní překlady Hrádek

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hrádek

Expresní překlad Hrádek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hrádek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hrádek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hrádek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hrádek nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Hrádek: Revizní zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k použití, Norma, Manuál, Technická zpráva, Certifikát

Prezentační překlady Hrádek: Průvodce, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, Katalog, Knihy, Billboardy a plakáty, Letáky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Hrádek: Úmrtní list, Rodný list, Zakladatelská listina, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Soudní žaloba, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Společenská smlouva, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Stanovy, Notářský zápis, Vysvědčení, Odvolání, Oddací list, Apostila

Právní překlady Hrádek: Odvolání, Smlouva, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba

Ekonomické překlady Hrádek: Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Hrádek: Překlady webových stránek, Vědecké práce, Novinové články, Bakalářské práce, Abstrakt, Životopisy, Firemní korespondence, Email, Videa, Diplomové práce, Dopis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad