Expresní překlady Hostouň

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hostouň

Expresní překlad Hostouň

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hostouň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hostouň

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hostouň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hostouň nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Hostouň: Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty, Smlouva

Technické překlady Hostouň: Technologické postupy, Odborný text, Norma, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál, Certifikát, Revizní zpráva, Technická zpráva

Prezentační překlady Hostouň: Prezentace, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Knihy, Průvodce, Katalog, PPC reklama, Reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Letáky

Ekonomické překlady Hostouň: Výroční zprávy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Hostouň: Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Apostila, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Oddací list, Stanovy, Rodný list, Pracovní smlouva, Diplom, Revizní zpráva, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Soudní žaloba, Úmrtní list, Norma, Společenská smlouva, Rozsudek

Všeobecné překlady Hostouň: Životopisy, Videa, Diplomové práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Novinové články, Email, Překlady webových stránek, Abstrakt, Dopis, Vědecké práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad