Expresní překlady Hostinné

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hostinné

Expresní překlad Hostinné

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hostinné.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hostinné

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hostinné bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hostinné nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Hostinné: Akcie, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy

Právní překlady Hostinné: Obchodní podmínky, Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty

Prezentační překlady Hostinné: Průvodce, Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, Knihy, Reklama, Webové stránky, Prezentace, PPC reklama

Technické překlady Hostinné: Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Norma, Technická zpráva, Revizní zpráva, Příručka, Certifikát, Odborný text, Návod k použití, Návod k obsluze, Manuál

Všeobecné překlady Hostinné: Životopisy, Email, Videa, Abstrakt, Firemní korespondence, Vědecké práce, Dopis, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Hostinné: Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Notářský zápis, Norma, Vysvědčení, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Rozsudek, Stanovy, Oddací list, Soudní žaloba, Diplom, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Pracovní smlouva, Odvolání, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Apostila, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad