Expresní překlady Horšovský Týn

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horšovský Týn

Expresní překlad Horšovský Týn

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horšovský Týn.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horšovský Týn

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horšovský Týn bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horšovský Týn nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Horšovský Týn: Občanské právo, Směrnice EU, Odvolání, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty

Ekonomické překlady Horšovský Týn: Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky

Technické překlady Horšovský Týn: Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma, Certifikát, Příručka, Odborný text, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Návod k obsluze

Prezentační překlady Horšovský Týn: Průvodce, Billboardy a plakáty, Katalog, Prezentace, Letáky, Tiskoviny, Knihy, PPC reklama, Inzertní a PR články, Reklama, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Horšovský Týn: Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Norma, Vysvědčení, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Plná moc, Rozsudek, Diplom, Apostila, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Odvolání, Rodný list, Společenská smlouva, Stanovy, Revizní zpráva, Notářský zápis

Všeobecné překlady Horšovský Týn: Firemní korespondence, Bakalářské práce, Vědecké práce, Dopis, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Email, Videa, Abstrakt, Novinové články, Životopisy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad