Expresní překlady Horní Planá

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horní Planá

Expresní překlad Horní Planá

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horní Planá.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horní Planá

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horní Planá bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horní Planá nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Horní Planá: Certifikát, Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Odborný text, Příručka, Norma, Manuál, Návod k použití

Právní překlady Horní Planá: Obchodní právo, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Žaloba

Prezentační překlady Horní Planá: Letáky, Knihy, Katalog, Průvodce, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Inzertní a PR články, Reklama, Webové stránky, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Horní Planá: Soudní žaloba, Oddací list, Potvrzení o studiu, Diplom, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Živnostenský list, Stanovy, Certifikát, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Rodný list, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Norma, Odvolání, Vysvědčení, Notářský zápis, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné překlady Horní Planá: Dopis, Videa, Bakalářské práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Diplomové práce, Novinové články, Firemní korespondence, Email, Abstrakt

Ekonomické překlady Horní Planá: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Dluhopisy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad