Expresní překlady Horní Bříza

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horní Bříza

Expresní překlad Horní Bříza

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horní Bříza.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horní Bříza

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horní Bříza bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horní Bříza nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Horní Bříza: Občanské právo, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Žaloba

Technické překlady Horní Bříza: Odborný text, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k použití, Manuál, Norma, Příručka, Návod k obsluze, Technologické postupy, Certifikát

Soudní překlady, úřední překlady Horní Bříza: Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Rodný list, Oddací list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Živnostenský list, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Revizní zpráva, Norma, Odvolání, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Rozsudek, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku

Ekonomické překlady Horní Bříza: Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení

Prezentační překlady Horní Bříza: Reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Letáky, Knihy, PPC reklama, Webové stránky, Prezentace, Katalog, Průvodce

Všeobecné překlady Horní Bříza: Email, Diplomové práce, Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Abstrakt, Dopis, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Bakalářské práce, Novinové články

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad