Expresní překlady Horní Blatná

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horní Blatná

Expresní překlad Horní Blatná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horní Blatná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horní Blatná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horní Blatná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horní Blatná nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Horní Blatná: Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní výkazy, Akcie, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Dluhopisy

Právní překlady Horní Blatná: Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Smlouva, Odvolání, Obchodní právo, Žaloba, Směrnice EU

Prezentační překlady Horní Blatná: Inzertní a PR články, Letáky, Průvodce, Tiskoviny, Webové stránky, Katalog, Reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, PPC reklama

Všeobecné překlady Horní Blatná: Vědecké práce, Email, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Životopisy, Bakalářské práce, Novinové články, Dopis, Abstrakt

Technické překlady Horní Blatná: Technická zpráva, Certifikát, Návod k použití, Příručka, Odborný text, Manuál, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Norma

Soudní překlady, úřední překlady Horní Blatná: Oddací list, Notářský zápis, Vysvědčení, Diplom, Apostila, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Odvolání, Vysvědčení, Norma, Certifikát, Stanovy, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Zakladatelská listina, Rodný list, Soudní žaloba, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad