Expresní překlady Horní Benešov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horní Benešov

Expresní překlad Horní Benešov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horní Benešov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horní Benešov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horní Benešov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horní Benešov nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Horní Benešov: Webové stránky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Průvodce, Tiskoviny, Prezentace, Letáky, Knihy, Katalog, Reklama

Technické překlady Horní Benešov: Technologické postupy, Odborný text, Norma, Příručka, Manuál, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Certifikát, Technická zpráva, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Horní Benešov: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře

Právní překlady Horní Benešov: Žaloba, Dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Obchodní právo, Smlouva, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Občanské právo

Všeobecné překlady Horní Benešov: Bakalářské práce, Dopis, Email, Životopisy, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Novinové články, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Horní Benešov: Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Norma, Potvrzení o studiu, Odvolání, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Živnostenský list, Vysvědčení, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Plná moc, Rozsudek, Rodný list, Oddací list, Revizní zpráva, Certifikát, Úmrtní list, Stanovy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad