Expresní překlady Horažďovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Horažďovice

Expresní překlad Horažďovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Horažďovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Horažďovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Horažďovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Horažďovice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Horažďovice: Katalog, Tiskoviny, Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články, Reklama, Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Průvodce

Právní překlady Horažďovice: Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní podmínky, Občanské právo, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Odvolání, Smlouva, Směrnice EU

Technické překlady Horažďovice: Certifikát, Technická zpráva, Odborný text, Revizní zpráva, Manuál, Příručka, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Návod k obsluze, Norma, Návod k použití

Všeobecné překlady Horažďovice: Videa, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Vědecké práce, Email, Životopisy, Dopis, Novinové články

Ekonomické překlady Horažďovice: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Horažďovice: Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Úmrtní list, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Diplom, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Certifikát, Rodný list, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Odvolání, Soudní žaloba, Apostila, Rozsudek, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Norma, Oddací list, Plná moc, Živnostenský list, Pracovní smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad