Expresní překlady Holýšov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Holýšov

Expresní překlad Holýšov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Holýšov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Holýšov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Holýšov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Holýšov nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Holýšov: Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Smlouva, Obchodní právo, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Holýšov: Výroční zprávy, Rozvahy, Dluhopisy, Akcie, Účetní výkazy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení

Prezentační překlady Holýšov: Webové stránky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Reklama, Průvodce, Katalog, PPC reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Letáky, Prezentace

Technické překlady Holýšov: Manuál, Příručka, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Norma, Technologické postupy, Certifikát, Návod k použití

Všeobecné překlady Holýšov: Novinové články, Email, Dopis, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa, Diplomové práce, Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Holýšov: Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Rodný list, Pracovní smlouva, Certifikát, Oddací list, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Apostila, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Soudní žaloba, Plná moc, Rozsudek, Revizní zpráva, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad