Expresní překlady Holice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Holice

Expresní překlad Holice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Holice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Holice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Holice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Holice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Holice: Letáky, Průvodce, Prezentace, Webové stránky, Reklama, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Knihy, Katalog, Tiskoviny

Technické překlady Holice: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Norma, Technologické postupy, Návod k obsluze, Příručka, Odborný text, Manuál, Certifikát, Revizní zpráva

Právní překlady Holice: Odvolání, Obchodní právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva

Všeobecné překlady Holice: Firemní korespondence, Email, Abstrakt, Vědecké práce, Bakalářské práce, Dopis, Videa, Diplomové práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články

Ekonomické překlady Holice: Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Holice: Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Apostila, Rozsudek, Diplom, Pracovní smlouva, Rodný list, Odvolání, Úmrtní list, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Živnostenský list, Certifikát, Stanovy, Vysvědčení, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Společenská smlouva, Plná moc, Oddací list, Notářský zápis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad