Expresní překlady Holešov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Holešov

Expresní překlad Holešov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Holešov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Holešov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Holešov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Holešov nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Holešov: Bakalářské práce, Životopisy, Novinové články, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Abstrakt, Dopis, Diplomové práce, Email, Videa, Firemní korespondence

Právní překlady Holešov: Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva

Technické překlady Holešov: Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Certifikát, Manuál, Norma, Odborný text, Technická zpráva, Příručka, Návod k použití, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Holešov: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy

Prezentační překlady Holešov: Billboardy a plakáty, Katalog, Webové stránky, Reklama, Průvodce, Prezentace, PPC reklama, Knihy, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Holešov: Rozsudek, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Soudní žaloba, Vysvědčení, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Norma, Stanovy, Odvolání, Diplom, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Plná moc, Vysvědčení, Rodný list, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Úmrtní list, Apostila

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad