Expresní překlady Hodonín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hodonín

Expresní překlad Hodonín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hodonín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hodonín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hodonín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hodonín nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Hodonín: Odborný text, Návod k obsluze, Příručka, Manuál, Revizní zpráva, Technologické postupy, Norma, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k použití

Právní překlady Hodonín: Občanské právo, Smlouva, Obchodní právo, Dokumenty, Žaloba, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Odvolání

Ekonomické překlady Hodonín: Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Výběrová řízení, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Hodonín: Firemní korespondence, Videa, Vědecké práce, Email, Dopis, Abstrakt, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články, Bakalářské práce, Diplomové práce

Prezentační překlady Hodonín: Inzertní a PR články, Katalog, Letáky, Knihy, Tiskoviny, Průvodce, Webové stránky, PPC reklama, Prezentace, Reklama, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Hodonín: Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Rodný list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Rozsudek, Stanovy, Pracovní smlouva, Norma, Oddací list, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Průkaz totožnosti, Plná moc, Apostila, Vysvědčení, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Společenská smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad