Expresní překlady Hluk

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hluk

Expresní překlad Hluk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hluk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hluk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hluk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hluk nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Hluk: Odvolání, Právní dokumenty, Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Hluk: Letáky, Prezentace, Reklama, Katalog, PPC reklama, Tiskoviny, Knihy, Inzertní a PR články, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Hluk: Norma, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Soudní žaloba, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Plná moc, Oddací list, Certifikát, Apostila, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Stanovy, Vysvědčení, Živnostenský list, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Společenská smlouva

Ekonomické překlady Hluk: Výroční zprávy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Technické překlady Hluk: Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Revizní zpráva, Manuál, Návod k použití, Certifikát, Norma, Odborný text, Technická zpráva, Příručka, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Hluk: Překlady webových stránek, Videa, Firemní korespondence, Novinové články, Diplomové práce, Dopis, Email, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Abstrakt

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad