Expresní překlady Hlučín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hlučín

Expresní překlad Hlučín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hlučín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hlučín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hlučín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hlučín nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Hlučín: Žaloba, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Občanské právo, Odvolání

Technické překlady Hlučín: Odborný text, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Norma, Certifikát, Příručka, Návod k použití

Prezentační překlady Hlučín: Webové stránky, Katalog, Prezentace, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Inzertní a PR články, Reklama, Letáky, Průvodce, Knihy

Všeobecné překlady Hlučín: Email, Překlady webových stránek, Dopis, Firemní korespondence, Diplomové práce, Novinové články, Bakalářské práce, Životopisy, Videa, Abstrakt, Vědecké práce

Ekonomické překlady Hlučín: Audity projektů, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie, Výroční zprávy, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Hlučín: Revizní zpráva, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Rozsudek, Rodný list, Plná moc, Soudní žaloba, Apostila, Norma, Odvolání, Společenská smlouva, Certifikát, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Stanovy, Oddací list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Potvrzení o studiu

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad