Expresní překlady Hlinsko

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hlinsko

Expresní překlad Hlinsko

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hlinsko.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hlinsko

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hlinsko bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hlinsko nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Hlinsko: Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Obchodní právo

Všeobecné překlady Hlinsko: Firemní korespondence, Videa, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Email, Životopisy, Bakalářské práce, Diplomové práce, Dopis, Novinové články

Prezentační překlady Hlinsko: Tiskoviny, Knihy, PPC reklama, Průvodce, Letáky, Katalog, Reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Hlinsko: Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Vysvědčení, Odvolání, Stanovy, Plná moc, Oddací list, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Diplom, Apostila, Živnostenský list, Notářský zápis, Certifikát, Norma, Rodný list, Vysvědčení, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku

Technické překlady Hlinsko: Návod k použití, Revizní zpráva, Manuál, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Norma, Příručka, Návod k obsluze, Certifikát, Technologické postupy

Ekonomické překlady Hlinsko: Audity projektů, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad