Expresní překlady Havířov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Havířov

Expresní překlad Havířov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Havířov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Havířov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Havířov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Havířov nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Havířov: Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy

Všeobecné překlady Havířov: Vědecké práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Životopisy, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Dopis

Právní překlady Havířov: Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU

Prezentační překlady Havířov: Reklama, Tiskoviny, Katalog, Knihy, Prezentace, Billboardy a plakáty, Průvodce, Letáky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Webové stránky

Technické překlady Havířov: Manuál, Certifikát, Revizní zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Havířov: Vysvědčení, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Plná moc, Rodný list, Potvrzení o studiu, Diplom, Odvolání, Společenská smlouva, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Vysvědčení, Stanovy, Revizní zpráva, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Apostila, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Úmrtní list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad