Expresní překlady Hartmanice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hartmanice

Expresní překlad Hartmanice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hartmanice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hartmanice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hartmanice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hartmanice nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Hartmanice: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Občanské právo, Odvolání, Právní dokumenty, Žaloba, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Směrnice EU

Technické překlady Hartmanice: Technologické postupy, Příručka, Manuál, Odborný text, Norma, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Certifikát, Technická zpráva, Návod k obsluze

Prezentační překlady Hartmanice: Webové stránky, Reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Prezentace, Katalog, Billboardy a plakáty, Letáky, Průvodce, Tiskoviny, PPC reklama

Všeobecné překlady Hartmanice: Diplomové práce, Dopis, Abstrakt, Novinové články, Bakalářské práce, Životopisy, Email, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Videa

Ekonomické překlady Hartmanice: Daňové formuláře, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Hartmanice: Vysvědčení, Rodný list, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Norma, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Stanovy, Notářský zápis, Rozsudek, Odvolání, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Certifikát

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad