Expresní překlady Hanušovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hanušovice

Expresní překlad Hanušovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hanušovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hanušovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hanušovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hanušovice nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Hanušovice: Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání, Právní dokumenty, Smlouva

Technické překlady Hanušovice: Norma, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva, Technická zpráva, Příručka, Manuál, Návod k použití

Prezentační překlady Hanušovice: Průvodce, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Knihy, Letáky, Webové stránky

Ekonomické překlady Hanušovice: Daňové formuláře, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Rozvahy, Akcie, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Hanušovice: Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Email, Novinové články, Diplomové práce, Videa, Dopis, Životopisy, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Hanušovice: Živnostenský list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Norma, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Certifikát, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Úmrtní list, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Potvrzení o studiu, Stanovy, Společenská smlouva, Plná moc, Zakladatelská listina, Diplom, Apostila, Odvolání

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad