Expresní překlady Habry

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Habry

Expresní překlad Habry

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Habry.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Habry

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Habry bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Habry nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Habry: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty

Technické překlady Habry: Revizní zpráva, Manuál, Norma, Příručka, Odborný text, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technická zpráva, Certifikát, Návod k použití

Prezentační překlady Habry: Webové stránky, Letáky, Tiskoviny, Reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Knihy, Prezentace, Inzertní a PR články, Průvodce, PPC reklama

Ekonomické překlady Habry: Akcie, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Habry: Průkaz totožnosti, Apostila, Plná moc, Stanovy, Certifikát, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Vysvědčení, Revizní zpráva, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Norma, Oddací list, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Diplom, Živnostenský list

Všeobecné překlady Habry: Bakalářské práce, Email, Vědecké práce, Dopis, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Novinové články, Videa, Diplomové práce, Životopisy, Abstrakt

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad