Expresní překlady Fulnek

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Fulnek

Expresní překlad Fulnek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Fulnek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Fulnek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Fulnek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Fulnek nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Fulnek: Výroční zprávy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Akcie, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů

Právní překlady Fulnek: Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Žaloba, Směrnice EU

Prezentační překlady Fulnek: Knihy, Webové stránky, PPC reklama, Letáky, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Tiskoviny

Technické překlady Fulnek: Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Norma, Certifikát, Příručka, Manuál, Revizní zpráva, Návod k použití, Technologické postupy

Soudní překlady, úřední překlady Fulnek: Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Odvolání, Norma, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Stanovy, Apostila, Diplom, Živnostenský list, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Rozsudek, Notářský zápis, Vysvědčení, Certifikát, Vysvědčení, Oddací list, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba

Všeobecné překlady Fulnek: Firemní korespondence, Abstrakt, Novinové články, Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Email, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Videa

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad