Expresní překlady Frýdek-Místek

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Frýdek-Místek

Expresní překlad Frýdek-Místek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Frýdek-Místek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Frýdek-Místek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Frýdek-Místek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Frýdek-Místek nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Frýdek-Místek: Rozsudek, Apostila, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Certifikát, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Živnostenský list, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Rodný list, Vysvědčení, Notářský zápis, Plná moc, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Společenská smlouva

Prezentační překlady Frýdek-Místek: Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Reklama, Katalog, Webové stránky, Knihy, Prezentace, Průvodce, PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky

Ekonomické překlady Frýdek-Místek: Rozvahy, Akcie, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výroční zprávy

Technické překlady Frýdek-Místek: Technická zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Norma, Návod k obsluze, Manuál, Návod k použití, Příručka, Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva

Právní překlady Frýdek-Místek: Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Odvolání, Žaloba

Všeobecné překlady Frýdek-Místek: Videa, Email, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Vědecké práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Dopis, Diplomové práce, Životopisy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad