Expresní překlady Dubá

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dubá

Expresní překlad Dubá

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dubá.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dubá

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dubá bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dubá nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Dubá: Norma, Odborný text, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze, Manuál, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka

Všeobecné překlady Dubá: Bakalářské práce, Novinové články, Videa, Životopisy, Email, Firemní korespondence, Dopis, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Abstrakt, Vědecké práce

Ekonomické překlady Dubá: Účetní uzávěrky, Akcie, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře, Výroční zprávy

Právní překlady Dubá: Smlouva, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Žaloba, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Občanské právo

Prezentační překlady Dubá: PPC reklama, Průvodce, Webové stránky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Prezentace, Reklama, Knihy, Katalog, Letáky, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Dubá: Úmrtní list, Norma, Apostila, Revizní zpráva, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Stanovy, Notářský zápis, Diplom, Plná moc, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Certifikát, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Zakladatelská listina, Rodný list, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Společenská smlouva, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad