Expresní překlady Domažlice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Domažlice

Expresní překlad Domažlice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Domažlice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Domažlice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Domažlice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Domažlice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Domažlice: Tiskoviny, Průvodce, Webové stránky, Letáky, Reklama, PPC reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Katalog, Knihy

Ekonomické překlady Domažlice: Rozvahy, Akcie, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Domažlice: Novinové články, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Životopisy, Dopis, Abstrakt, Bakalářské práce, Vědecké práce, Videa, Email

Právní překlady Domažlice: Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Občanské právo, Obchodní právo, Odvolání, Smluvní dokumentace

Technické překlady Domažlice: Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Manuál, Certifikát, Revizní zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Domažlice: Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Soudní žaloba, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Odvolání, Certifikát, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Živnostenský list, Společenská smlouva, Úmrtní list, Rozsudek, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Stanovy, Apostila, Potvrzení o studiu, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad