Expresní překlady Dolní Poustevna

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dolní Poustevna

Expresní překlad Dolní Poustevna

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dolní Poustevna.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dolní Poustevna

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dolní Poustevna bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dolní Poustevna nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Dolní Poustevna: Obchodní podmínky, Občanské právo, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání, Žaloba

Ekonomické překlady Dolní Poustevna: Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy

Technické překlady Dolní Poustevna: Příručka, Technologické postupy, Norma, Revizní zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Odborný text, Certifikát, Technická zpráva

Prezentační překlady Dolní Poustevna: PPC reklama, Prezentace, Tiskoviny, Knihy, Inzertní a PR články, Letáky, Webové stránky, Průvodce, Reklama, Billboardy a plakáty, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Dolní Poustevna: Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Rodný list, Pracovní smlouva, Plná moc, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Diplom, Stanovy, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Apostila, Vysvědčení, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Živnostenský list, Norma, Odvolání, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné překlady Dolní Poustevna: Bakalářské práce, Diplomové práce, Email, Firemní korespondence, Životopisy, Abstrakt, Vědecké práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Dopis, Videa

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad