Expresní překlady Dolní Benešov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dolní Benešov

Expresní překlad Dolní Benešov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dolní Benešov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dolní Benešov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dolní Benešov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dolní Benešov nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Dolní Benešov: Účetní výkazy, Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Dolní Benešov: Smlouva, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Obchodní právo

Technické překlady Dolní Benešov: Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k použití, Norma, Návod k obsluze, Certifikát, Manuál, Technologické postupy, Příručka, Technická zpráva, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Dolní Benešov: Firemní korespondence, Email, Životopisy, Dopis, Abstrakt, Novinové články, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Bakalářské práce, Videa

Prezentační překlady Dolní Benešov: Katalog, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, Webové stránky, Knihy, Inzertní a PR články, PPC reklama, Letáky, Reklama, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Dolní Benešov: Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Revizní zpráva, Živnostenský list, Rozsudek, Vysvědčení, Diplom, Odvolání, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Norma, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Plná moc, Stanovy, Zakladatelská listina, Oddací list, Vysvědčení, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad