Expresní překlady Dobruška

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dobruška

Expresní překlad Dobruška

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dobruška.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dobruška

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dobruška bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dobruška nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Dobruška: Abstrakt, Videa, Diplomové práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Email, Životopisy, Novinové články, Dopis

Technické překlady Dobruška: Příručka, Norma, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Manuál, Technologické postupy, Odborný text

Ekonomické překlady Dobruška: Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů

Prezentační překlady Dobruška: Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, Webové stránky, Katalog, Tiskoviny, PPC reklama, Průvodce, Inzertní a PR články, Letáky, Reklama

Právní překlady Dobruška: Právní dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Odvolání

Soudní překlady, úřední překlady Dobruška: Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Oddací list, Rozsudek, Rodný list, Norma, Certifikát, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Odvolání, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Živnostenský list, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Diplom, Stanovy, Notářský zápis, Soudní žaloba

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad